Devaki devi dasi
Alachua, Florida

Prashanti dasi
Houston, Texas

Ram Tulasi das &
Ananda Shakti devi dasi

Hillsboro, Oregon

Rama Nrsimha das
London, UK

Mathura Lila devi dasi das
Vancouver, Canada

Gurudas (Roger Siegel)
San Francisco – California

Stritama dasi
Alachua, Florida

Ananta Purusottama das
London, UK

George Baumley
Houston, Texas

Aradhana devi dasi
Virginia & Washington D.C.

Gopaswami das & Krishna Caranaravinda dd
France

Jaya Krishna das
Cartagena, Colombia

Vasanta Das
California